preloader
© 2020, Norebro theme by Colabrio, All right reserved.
cr en

kontakte nou

èd yo disponib nenpòt ki lè, nenpòt ki jou. konekte ak ekip kliyan nou an 24 èdtan sou 24.

Men nimewo nou dwe konnen yo si ou bezwen èd:

rele 611 sou telefòn ALIV
si wap itilize yon lòt telefòn:
242-300-2548

si ou deyò Bahamas:
+ 1-242-300-2548

bezwen èd ak top-up?
611 sou telefòn Aliv ou

biwo ALIV la
242-603-3600

Ou ka voye yon lèt oswa yon kat postal pou nou isit la (nou renmen kat postal anpil)

ALIV
Petersfield Road Off Soldier Road
P.O.Box CB 12301
Nassau, Bahamas

Sipò pou kliyan
24/7

Oswa voye nou yon imèl

Demo Title

Demo Description


My first Popup

This will close in 20 seconds

This will close in 20 seconds